Social :ประกาศจาก.. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย) ( 23 - 31 สิงหาคม 2565 )

16 ส.ค. 65 06:08
ประกาศจาก.. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย) ( 23 - 31 สิงหาคม 2565 )

ประกาศจาก.. กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย) ( 23 - 31 สิงหาคม 2565 )

รายละเอียด

กรมประมง

ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=34705ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy