Social :ประกาศจาก.. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2565

17 ส.ค. 65 12:08
ประกาศจาก.. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2565

ประกาศจาก.. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 สิงหาคม 2565

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอยื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมการรับสมัคร
ผู้สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 ในวัน
เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารบุคคล อาคารส่วนอํานวยการ ชั้น 2 สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใดรายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy