Social :ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565

17 ส.ค. 65 12:08
ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565

ประกาศจาก.. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ และตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

2. เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://labour.thaijobjob.com  หัวข้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy