Social :ประกาศจาก.. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

17 ส.ค. 65 12:08
ประกาศจาก.. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

ประกาศจาก.. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1)ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือสูงกว่า

2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1)ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือสูงกว่า
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://www.dtn.go.th  หัวข้อ “ประกาศรับสมัครข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ลูกจ้าง” หรือ  http://dtn.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy