Social :ทำให้ชาวนาขาดทุน “เอกชัย” อัดรัฐละเลย เกษตรกร จี้เร่งแก้ปัญหา

20 ก.ย. 65 12:09
ทำให้ชาวนาขาดทุน “เอกชัย” อัดรัฐละเลย เกษตรกร จี้เร่งแก้ปัญหา

ทำให้ชาวนาขาดทุน “เอกชัย” อัดรัฐละเลย เกษตรกร จี้เร่งแก้ปัญหา

“เอกชัย”อัดรัฐละเลย เกษตรกร จี้เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาปุ๋ยแพง ประกันรายได้ชาวนาทำให้ชาวนาขาดทุน
 

 

 

นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึง ปัญหาเกษตรกร ว่า รัฐบาลละเลยไม่ได้เยียวยาแก้ไขเกษตรกรหลายด้านจนทำให้เกิดปัญหารายได้ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหารายได้สินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ ให้มีตลาดส่งออกได้ราคาดี และมีรายได้ 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาโรคลัมปีสกิน ก็กลับมาอีกครั้ง ปัญหาวัคซีนก็ไม่เพียงพอก็ยังมีอยู่
รัฐบาลควรเตรียมแผนรับมือไว้ล่วงหน้าไม่เช่นนั้นปัญหาก็จะเกิดซ้ำซากนอกจากนี้ยังมีปัญหาราคาวัวเลี้ยงตกต่ำ อาชีพเสริมขอเกษตรกรกำลังถูกทำลายไป ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ที่เกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกา ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เพียงพอ ไม่เร่งดำเนินการ ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราชการที่ล่าช้า ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยาง ก็มีปัญหาราคายางที่ตกต่ำเป็นอย่างมากสวนทางกับราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่สมดุลกันเหมือนเมื่อก่อน จึงอยากทรายว่ารัฐบาลมีการเข้ามาดูแลแก้ไขราคายางพาราอย่างไรบ้าง

 

 

ส่วนชาวนาปลูกข้าวที่มีต้นทุนสูง เพราะราคาปุ๋ยแพง ประกันรายได้ชาวนาทำให้ชาวนาขาดทุน ซึ่งประกันรายได้ชาวนาต้องคำนวนจากต้นทุน เมื่อรัฐบาลไม่เข้ามาดูแลจะทำให้ภาคSME ในต่างจังหวัดจะมีปัญหา ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ซึ่งเรื่องเกษตรเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่ตอนนี้จุดแข็งกำลังอ่อนแรงในขณะที่การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยังมีปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง เพราะรัฐบาลให้เครื่องมือเครื่องจักร แต่ไม่ลงพื้นที่ไปดูว่าในพื้นที่ต้องการอะไร

 

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy