Social :ประกาศจาก.. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565

21 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก.. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565

ประกาศจาก.. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565


ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน
จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 9,440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกใน ตําแหน่งดังกล่าวสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ เว็บไซต์ สํานักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  www.pawnshop.bangkok.go.th  หรือ  jobs.newmediax.net  

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy