Social :ประกาศจาก..สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565

21 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก..สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565

ประกาศจาก..สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  16 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
ภายในกำหนดวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่ เว็บไซต์  https://personnel-ocsc.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก: ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy