Social :ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -27 ตุลาคม 2565

22 ก.ย. 65 12:09
ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -27 ตุลาคม 2565

ประกาศจาก.. กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -27 ตุลาคม 2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 -27 ตุลาคม 2565

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา หรือ
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://ipthailand.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy