Social :ประกาศจาก.. กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ 109 นาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565

23 ก.ย. 65 11:09
ประกาศจาก.. กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ 109 นาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565

ประกาศจาก.. กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ 109 นาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ 109 นาย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2565กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2540 - 2547)
มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็น ทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร)ผลัดที่ 2/65 รุ่นที่ 33

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร) จำนวน 109 นาย

คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี (เกิด พ.ศ. 2540 - 2547) ไม่รับผู้จบ รด. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
3.
การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
4. สายตาไม่เอียงและไม่บอดสี
5. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
6. ไม่ตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
7. ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
8. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง 10 ต.ค.65 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-9918415, 084-8798105, 087-4779226, 065-9797445รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : monnyboy