Social :

เอสเอ็มอีเฮ! ชุบชีวิตธุรกิจคืนชีพ ระลอก 2 รัฐอัดงบอีก 2 พันล้าน จ่อคลอดเกณฑ์ภายใน 1 เดือน

05 ต.ค. 59 17:04
เอสเอ็มอีเฮ! ชุบชีวิตธุรกิจคืนชีพ ระลอก 2 รัฐอัดงบอีก 2 พันล้าน จ่อคลอดเกณฑ์ภายใน 1 เดือน

เอสเอ็มอีเฮ! ชุบชีวิตธุรกิจคืนชีพ ระลอก 2 รัฐอัดงบอีก 2 พันล้าน จ่อคลอดเกณฑ์ภายใน 1 เดือน

เอสเอ็มอีเฮ! ชุบชีวิตธุรกิจคืนชีพ ระลอก 2 รัฐอัดงบอีก 2 พันล้าน 

จ่อคลอดเกณฑ์ภายใน 1 เดือน

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี ( SME Rescue Center ) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินกองทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 2,000 ล้านบาท หลังผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนต่อจากนี้ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่มีปัญหาผ่านช่องทางของศูนย์ SME Rescue Center

 

ศูนย์ SME Rescue Center มีงบประมาณ 1,000 ล้านบาท จากกองทุนพลิกฟื้นฯ เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่มีปัญหาด้านการเงิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 500 กว่าเรื่อง คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ 1,500-2,000 ราย สำหรับรายที่พร้อมและผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณา

 

และข่าวดีอีกข่าวหนึ่งคือ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อีก 2,000 ล้านบาท โดยคาดว่าภายใน 1 เดือนจากนี้ จะสามารถจัดทำหลักเกณฑ์ และกรอบขั้นตอนเสร็จ เพื่อให้เอสเอ็มอีมาขอรับความช่วยเหลือ เบื้องต้นจะเน้นในกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนผู้ประกอบการรายที่ประสบปัญหาขั้นรุนแรง ทางศูนย์ SME Rescue Center ก็จะเก็บข้อมูลไว้ และหาช่องทางช่วยเหลือต่อไป

 

ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีเอสเอ็มอีซึ่งประสบปัญหาต่างๆ ติดต่อขอรับบริการจากศูนย์ SME Rescue

Center รวมทั้งสิ้น 1,435 ราย จำนวน 2,711 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 129 ราย โดยเป็นปัญหาทางด้านการเงินมากที่สุด ร้อยละ 46 รองลงมา เป็นปัญหาทางด้านการตลาด ร้อยละ 20 การผลิต ร้อยละ 13 การบริหารจัดการ ร้อยละ 8 และอื่นๆ (ร้อยละ 14)

 

คาดว่าภายใน 1 ปี จะมีผู้มาขอรับบริการประมาณ 20,000 ราย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการที่ศูนย์ SME Rescue Center ผ่านทางหน่วยงานเครือข่าย 3,800 แห่งทั่วประเทศ หรือทาง สายด่วน 1358 เว็บไซต์ www.smerescuecenter.com และ www.facebook.com/smerescuecenter

 

ด้าน นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Development Bank กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี เราประสงค์ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและเงินในการถูกดำเนินคดี บางรายเป็นคดีความแล้วกว่าจะสิ้นสุดกลับมาทำธุรกิจได้ต้องใช้เวลา 7-10 ปี ซึ่งเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากสถิติของเอสเอ็มอี 2-3 ล้านรายในปัจจุบันมีและเคยมีปัญหาด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 16-17 ส่วนหนึ่งผู้ประกอบการมักจะขาดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน พอธุรกิจมีปัญหา ก็ไม่ชำระเงินค่างวด ค้างเกิน 4 เดือนก็กลายเป็นหนี้เสีย ( NPL) เกิน 6 เดือนก็จะกลายเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล ซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลา 1-3 ปี ตามสิทธิของตนเองแล้ว ผู้ประกอบการนอกจากขอปรับจำนวนงวดในการชำระเงินได้แล้ว ยังสามารถเข้าไปตกลงกับสถาบันทางการเงินเพื่อขอเลื่อน หรือขยายเวลาที่เหมาะสมกับผลประกอบการ ซึ่งเรากำลังสร้างกลไกเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อลดจำนวนผู้ประกอบการที่มีปัญหาทางการเงินให้เหลือร้อยละ 7-8topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง