Social :ช่วยแชร์ เลือดเหลือน้อย ต้องช่วยกัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วย เหตุโลหิตคงคลังเหลือน้อย

12 ต.ค. 59 20:10
ช่วยแชร์ เลือดเหลือน้อย ต้องช่วยกัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วย เหตุโลหิตคงคลังเหลือน้อย

ช่วยแชร์ เลือดเหลือน้อย ต้องช่วยกัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วย เหตุโลหิตคงคลังเหลือน้อย

     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ว อนบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วย ขณะนี้โลหิตคงคลังมีน้อย จ่ายให้โรงพยาบาลได้ไม่ถึง 50% ทำให้ยังมีผู้ป่วยรอรับการรั กษาจำนวนมาก  


    ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงเรื่ อยๆ โดยเฉพาะกรุ๊ป O (โอ) มีความต้องการมากถึง 800-900 ยูนิต/วัน ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด สอบถามโทร. 0-2256-4300

บริจาคโลหิต ได้บุญกุศลมากๆๆ


โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส