menu ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ส่วนราชการไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี!!!
date 14 ต.ค. 59 00:10    date อ่าน: 1,205 | หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา 30 วัน ส่วนราชการไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี!!!


 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตตามที่ได้มีประกาศสํานักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสวรรคตลงวันที่13ตุลาคม2559นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้

  1.ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2559เป็นต้นไป

 
   2.ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด1ปี
ตั้งแต่วันที่14ต.ค.2559เป็นต้นไปสําหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศณวันที่13ต.ค.2559สํานักนายกรัฐมนตรีที่มา:johjae


โพสต์โดยสมาชิก : Aomenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ