Social :

เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยม ปี ๒๕๑๑

13 ต.ค. 59 23:10
เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยม ปี ๒๕๑๑

เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยม ปี ๒๕๑๑

เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยม ปี ๒๕๑๑ : ตาล ตันหยง 

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล หรือ หลวงพ่อวัดเขากง เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐาน ณ บริเวณยอดเขากง อ.เมือง จ.นราธิวาส ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๐๙ มีพระเถราจารย์เป็นที่ปรึกษา ๒ รูป คือ ท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์นราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และ ท่านพระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ จ.ปัตตานี สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ รวมค่าก่อสร้าง ๕,๒๐๔,๒๐๐ บาท เป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งในกรุงเทพฯ และภาคใต้

พระพุทธลักษณะ เป็นศิลปะอินเดียใต้ ซึ่งเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่พบมากใน จ.นครศรีธรรมราช ที่มีความแตกต่างจากแบบอื่นๆ โดยเน้นให้พระวรกายมีลักษณะสมบูรณ์ ล่ำสัน ทุกส่วน

เพื่อให้ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิ่งขวัญ เกิดสรรพมงคล แก่ผู้ที่ได้มาสักการบูชา เป็นจุดรวมศรัทธา รวมใจของชาวพุทธภาคใต้ และชาวพุทธทั่วไป พล.อ.ประภาส จารุเสถียร จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระองค์จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขออัญเชิญเสด็จฯ ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ในประเทศอินเดีย-เนปาล คือ ดินจากสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับวัตถุมงคลที่ระลึกที่สร้างในโอกาสนี้ คือ เหรียญ และ พระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล สร้างในปี ๒๕๑๑ จากชนวนวัตถุมงคลเก่าๆ และตะกรุดของพระเกจิอาจารย์มากมาย ประกอบพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ๆ หลายวาระ และพิธีใหญ่ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๓ สมเด็จพระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในพิธี พร้อมกับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และดินจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ที่พระอุระเบื้องซ้ายขององค์ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

สำหรับวัตถุมงคลรุ่นแรกนี้ประกอบด้วย เหรียญ และ พระกริ่ง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี ๒๕๑๑ ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกหลายวาระ โดยมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคใต้ เพราะทางราชการต้องการให้ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัด

พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นที่ร่วมนั่งปรกปลุกเสกเหรียญ และ พระกริ่ง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี ๒๕๑๑ อาทิ พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี, หลวงพ่อดำ วัดตุยง จ.ปัตตานี, พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง, พ่อท่านเขียว วัดหรงบล จ.นครศรีธรรมราช, หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง, หลวงปู่นาค วัดระฆัง กทม. พ่อท่านแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง, พ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย จ.สงขลา, หลวงพ่อดี วัดตันหยงมัส จ.นราธิวาส, หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา จ.นราธิวาส, อาจารย์ชุม ไชยคีรี เขาไชยสน จ.พัทลุง ฯลฯ

อนึ่ง ในพิธีหลอมโลหะต่างๆ เพื่อเททองพระกริ่งและแผ่นโลหะเพื่อใช้ปั๊มเหรียญ ปรากฏว่า แผ่นยันต์ของพระอาจารย์ทิม วัดช้างให้, พ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย และพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา หลอมไม่ละลาย ต้องตักแผ่นทองขึ้นมาใหม่ แล้วทำพิธีอีกครั้งจึงหลอมได้สำเร็จ

ในภาพนี้คือ เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (หลวงพ่อวัดเขากง) รุ่นแรก ปี ๒๕๑๑ เนื้อทองแดงรมดำ ขนาด ๒.๓x๓.๕ ซม. จำนวนสร้าง ๒๐,๐๐๐ เหรียญ นับเป็นเหรียญที่มีอานุภาพเข้มขลัง ดีพร้อมทั้งนอกและใน มีอายุความเก่าถึงทุกวันนี้ (ปี ๒๕๕๙) ๔๘ ปี น่าบูชามาก เพราะค่านิยมในขณะนี้ยังอยู่เพียงหลักร้อยกลางๆ ถึงหลักพันต้นๆ เท่านั้น ถือเป็น ของดี ราคาเยา ที่น่าเสาะหามาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริง

ขอขอบพระคุณ ภาพและข้อมูลจาก “เสี้ยนพระ” เว็บท่าพระจันทร์  

โพสต์โดย : nampuengeiei9760