menu เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยม ปี ๒๕๑๑
date 13 ต.ค. 59 23:10    หมวด: พระเครื่อง
facebook twitter google plus


เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยม ปี ๒๕๑๑

เหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล‘ของดีราคาเยา’พิธีเยี่ยมปี๒๕๑๑:ตาลตันหยง 

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลหรือหลวงพ่อวัดเขากงเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานณบริเวณยอดเขากงอ.เมืองจ.นราธิวาสก่อสร้างเมื่อวันที่๒๒มิถุนายน๒๕๐๙มีพระเถราจารย์เป็นที่ปรึกษา๒รูปคือท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์นราธิคุณเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสและท่านพระครูวิสัยโสภณ(พระอาจารย์ทิม)เจ้าอาวาสวัดช้างให้จ.ปัตตานีสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่๑๘กันยายน๒๕๑๒รวมค่าก่อสร้าง๕,๒๐๔,๒๐๐บาทเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนทั้งในกรุงเทพฯและภาคใต้

พระพุทธลักษณะเป็นศิลปะอินเดียใต้ซึ่งเป็นพุทธลักษณะของพระพุทธรูปที่พบมากในจ.นครศรีธรรมราชที่มีความแตกต่างจากแบบอื่นๆโดยเน้นให้พระวรกายมีลักษณะสมบูรณ์ล่ำสันทุกส่วน

เพื่อให้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญเกิดสรรพมงคลแก่ผู้ที่ได้มาสักการบูชาเป็นจุดรวมศรัทธารวมใจของชาวพุทธภาคใต้และชาวพุทธทั่วไปพล.อ.ประภาสจารุเสถียรจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขออัญเชิญเสด็จฯทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน๔แห่งในประเทศอินเดีย-เนปาลคือดินจากสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สำหรับวัตถุมงคลที่ระลึกที่สร้างในโอกาสนี้คือเหรียญและพระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลสร้างในปี๒๕๑๑จากชนวนวัตถุมงคลเก่าๆและตะกรุดของพระเกจิอาจารย์มากมายประกอบพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ๆหลายวาระและพิธีใหญ่ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๑๓สมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฏกษัตริยารามเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯในพิธีพร้อมกับทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและดินจากสังเวชนียสถาน๔แห่งที่พระอุระเบื้องซ้ายขององค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

สำหรับวัตถุมงคลรุ่นแรกนี้ประกอบด้วยเหรียญและพระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลปี๒๕๑๑ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกหลายวาระโดยมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภาคใต้เพราะทางราชการต้องการให้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลวัดเขากงจ.นราธิวาสเป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้และเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธภาคใต้ทั้ง๑๔จังหวัด

พระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นที่ร่วมนั่งปรกปลุกเสกเหรียญและพระกริ่งพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลปี๒๕๑๑อาทิพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้จ.ปัตตานี,หลวงพ่อดำวัดตุยงจ.ปัตตานี,พระอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนศาลาจ.พัทลุง,พ่อท่านเขียววัดหรงบลจ.นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อเมืองวัดท่าแหนจ.ลำปาง,หลวงปู่นาควัดระฆังกทม.พ่อท่านแสงวัดคลองน้ำเจ็ดจ.ตรัง,พ่อท่านเส้งวัดแหลมทรายจ.สงขลา,หลวงพ่อดีวัดตันหยงมัสจ.นราธิวาส,หลวงพ่อแดงวัดเชิงเขาจ.นราธิวาส,อาจารย์ชุมไชยคีรีเขาไชยสนจ.พัทลุงฯลฯ

อนึ่งในพิธีหลอมโลหะต่างๆเพื่อเททองพระกริ่งและแผ่นโลหะเพื่อใช้ปั๊มเหรียญปรากฏว่าแผ่นยันต์ของพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้,พ่อท่านเส้งวัดแหลมทรายและพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาหลอมไม่ละลายต้องตักแผ่นทองขึ้นมาใหม่แล้วทำพิธีอีกครั้งจึงหลอมได้สำเร็จ

ในภาพนี้คือเหรียญพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล(หลวงพ่อวัดเขากง)รุ่นแรกปี๒๕๑๑เนื้อทองแดงรมดำขนาด๒.๓x๓.๕ซม.จำนวนสร้าง๒๐,๐๐๐เหรียญนับเป็นเหรียญที่มีอานุภาพเข้มขลังดีพร้อมทั้งนอกและในมีอายุความเก่าถึงทุกวันนี้(ปี๒๕๕๙)๔๘ปีน่าบูชามากเพราะค่านิยมในขณะนี้ยังอยู่เพียงหลักร้อยกลางๆถึงหลักพันต้นๆเท่านั้นถือเป็นของดีราคาเยาที่น่าเสาะหามาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริง

ขอขอบพระคุณภาพและข้อมูลจาก“เสี้ยนพระ”เว็บท่าพระจันทร์ โพสต์โดยสมาชิก : nampuengeiei9760