Social :

สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่ม 14 ต.ค. 59

14 ต.ค. 59 11:10
สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่ม 14 ต.ค. 59

สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่ม 14 ต.ค. 59

สำนักนายกฯ ประกาศลดธงครึ่งเสา 30 วัน ให้ข้าราชการ ไว้ทุกข์ 1 ปี เริ่ม 14 ต.ค. 59
1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

2.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกําหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สําหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม

3. ห้ามนำรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงประกอบพิธีการใดๆ รอประกาศสำนักราชวังเท่านั้น

4.ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์, พระฉายาลักษณ์,
พระบรมสาทิสลักษณ์ ที่พิมพ์ตัวอักษรทับพระวรกายเต็มไปหมดมาโพสเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง

5. ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์มาใช้ในรูปแบบโปรไฟล์ในนามท่าน โดยกดคอมเม้น กดแชร์ และทำการในที่ใดใดก็ตาม มิบังควรหากพบเห็นกรุณาแจ้งเตือนให้ทราบ

6. ห้ามนำพระบรมฉายาลักษณ์มาดัดแปลงแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ ใส่ชื่อท่านบนภาพ หากพบเห็นให้แจ้งเตือนให้เขาทราบ

7. ห้ามเปิดบริการสถานบันเทิงทุกชนิด จนกว่าจะมีประกาศให้เปิดบริการ

8. ห้ามจัดงานประเภทรื่นเริงและมีมหรสพ เช่น คอนเสิร์ต งานเลี้ยงฉลองต่างๆ จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
สํานักนายกรัฐมนตรี

โพสต์โดย : Ao