menu กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.
date 19 พ.ค. 59 15:27    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.
กรมทางหลวงชนบท  (Department of Rural Roads) 


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นายช่างโยธา
  • วุฒิ : ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา (สังกัดแขวงทางหลวงชนบท แพร่ 1 อัตรา, ลำปาง 1 อัตรา, ลำพูน 2 อัตรา)
  • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • วุฒิ : ปวส.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์
  • ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
   (สังกัดแขวงทางหลวงชนบท ลำปาง)
  • เงินเดือน : 13,800 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 264 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5383-5010-11 ต่อ 102 หรือ แขวงการทางหลวงชนบทในสังกัด (ที่อยู่ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่
รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศกรมทางหลวงชนบท


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow