menu กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
date 19 พ.ค. 59 15:35    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ

 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   (Department of Social Development and Welfare)  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16   พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

· เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา (จ.เลย และ จ. พังงา)

· วุฒิการศึกษา :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

· อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650

บาท

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ สมัครสอบ

· สัญชาติไทย

· อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

· อื่นๆ ตามที่ระบุใน   ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

การรับสมัคร

· สมัครด้วยตนเองได้ที่   http://www.job.dsdw.go.th   ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เรียบเรียงโดย topicza.com/


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครง
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow