menu “พระสมเด็จจิตรลดา” บารมีสิริมงคล สร้างโดยพระหัตถ์ “ในหลวง ร.9”
date 20 ต.ค. 59 22:10    หมวด: พระเครื่อง
facebook twitter google plus


“พระสมเด็จจิตรลดา” บารมีสิริมงคล สร้างโดยพระหัตถ์ “ในหลวง ร.9”

พระสมเด็จจิตรลดา หรือพระกำลังแผ่นดิน (ปัจจุบันประชาชนเรียกว่าสมเด็จจิตรลดา,พระจิตรลดาเดิมเรียกว่าพระพิมพ์ที่ฐานพระพุทธนวราชบพิตร)ถือว่าเป็นพระพุทธรูปพิมพ์องค์เดียวที่สร้างในเมืองไทยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างแต่ไม่ได้มีพิธีพุทธาภิเษกเหมือนเช่นพระเครื่องเหรียญหรือวัตถุมงคลอื่นๆที่จะต้องผ่านพิธีพุทธภิเษกเสียก่อนเพื่อให้มีพุทธานุภาพโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดต่างๆเป็นพระเครื่องที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระราชทานแก่ทหารตำรวจข้าราชการและพลเรือนในช่วงระหว่างพ.ศ.2508-2513

มีทั้งสิ้นประมาณ2,500องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เองมีเอกสารส่วนพระองค์(ใบกำกับพระ)ซึ่งแสดงชื่อนามสกุลวันที่รับพระราชทานหมายเลขกำกับทุกองค์และภาพพระสมเด็จจิตรลดา(องค์พระสมเด็จจิตรลดาในรัชสมัยได้มีการพระราชทานเพียงครั้งเดียว) โดยมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า"ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไปให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ" ดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเมื่อพ.ศ.2514และพระธรรมเจดีย์(ประกอบธมฺมเสฏฺโฐป.ธ.9)เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรเจ้าคณะภาค13ถวายพระธรรมเทศนาว่าด้วยการเป็นผู้นำผู้นำและนักปกครองทั้งหลายพึงสดับพ.ศ.2555

การแกะแม่พิมพ์พระพุทธรูปพิมพ์ โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรมเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายการแกะพิมพ์พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินเป็นพุทธศิลป์แบบแม่พิมพ์ลึกแล้วใช้ดินน้ำมันกดลงบนแม่พิมพ์ลึกเพื่อถอดแบบองค์พระสมเด็จจิตรลดาจากนั้นก็ทูลเกล้าฯถวายเพื่อทอดพระเนตรและทรงวินิจฉัยแบบพิมพ์พระองค์ท่านมีพระกระแสรับสั่งให้แก้ไขตกแต่งแบบพิมพ์พระสมเด็จจิตรลดาหลายครั้งจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย

เมื่อได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์ด้วยพุทธศิลป์ตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านแล้วจากนั้นพระองค์ทรงนำแม่พิมพ์ที่แกะไว้ทำการถอดต้นแบบพระสมเด็จจิตรลดาจากแม่พิมพ์หินโดยพระองค์ท่านทรงใช้วัสดุเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีคุณภาพดีจนได้ตามจำนวนพระราชประสงค์แล้วก็ทรงนำต้นแบบพระสมเด็จจิตรลดาจำนวนหนึ่งเรียงบนภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อทำการหล่อแม่พิมพ์อีกครั้งโดยทรงหล่อเป็นแม่พิมพ์ยาง

พระสมเด็จจิตรลดาเป็นพระเครื่องทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วขอบองค์พระด้านหน้าทั้ง3ด้านเฉียงป้านออกสู่ด้านหลังเล็กน้อยมี2ขนาดพิมพ์คือ

1.พิมพ์เล็กกว้าง1.2เซนติเมตรสูง1.9เซนติเมตร
2.พิมพ์ใหญ่กว้าง2เซนติเมตรสูง3เซนติเมตร

พระสมเด็จจิตรลดาพิมพ์เล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำพระสมเด็จจิตรลดาพิมพ์เล็กสำหรับพระราชทานให้เด็ก มีจำนวน40องค์โดยสี่องค์แรกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสี่พระองค์

พระสมเด็จจิตรลดาเป็นพระปางสมาธิศิลปะรัตนโกสินทร์พระพักตร์ทรงผลมะตูมองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบประทับนั่งเหนือบัลลังก์ดอกบัวประกอบด้วยกลีบบัวบานทั้ง9กลีบและเกสรดอกบัว9จุดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีลักษณะละม้ายคล้ายกับพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชทานประจำทุกจังหวัดและหน่วยทหารแต่ต่างกันที่พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระปางมารวิชัย พระสมเด็จจิตรลดามีหลายสีตามมวลสารที่ใช้ผลิตในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้แก่สีน้ำตาลสีน้ำตาล-อมเหลืองสีน้ำตาล-อมแดงคล้ายเทียนสีดำอมแดง

หรือสีดำอมเขียวมีทั้งสีเข้มและอ่อน

มวลสารที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จจิตรลดาถูกนำมาจากทุกจังหวัดซึ่งในขณะนั้นเมื่อปีพ.ศ.2508ประเทศไทยมีจังหวัดทั้งสิ้น71จังหวัดมวลสารของพระสมเด็จจิตรลดาประกอบด้วยเรซินและผงพระพิมพ์โดยทรงนำมาบดเป็นผงรวมกับเส้นพระเจ้าคลุกกับกาวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกดเป็นองค์พระด้วยพระหัตถ์ โดยทรงใช้เวลาตอนดึกหลังทรงงานมีเจ้าพนักงาน1คนคอยถวายพระสุธารสและหยิบสิ่งของถวายทั้งนี้มีศาสตราจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรผู้เป็นผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรม เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยแก้ไขจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย

ผงพระพิมพ์ประกอบด้วย2ส่วนคือ

ส่วนที่1 ส่วนในพระองค์ประกอบด้วย ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่ประชาชนได้ทูลเกล้าฯถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระตลอดเทศกาลเส้นพระเจ้าซึ่งเจ้าพนักงานได้รวบรวมไว้หลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ทุกครั้งดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรและด้ามพระแสงขรรค์ชัยศรีในพระราชพิธีฉัตรมงคลสีซึ่งขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์ชัน(ผงชันผสมกับน้ำมันยางกวนให้เข้ากันจนเหนียวใช้สำหรับยารอยต่อของแผ่นไม้ใต้ท้องเรือป้องกันน้ำเข้าใต้ท้องเรือ)และสีน้ำมันซึ่งทรงขูดจากเรือใบไมโครมดเป็นเรือใบพระที่นั่งขณะที่ทรงตกแต่งเรือใบพระที่นั่งใช้แข่งขันกีฬาแหลมทอง1967

ส่วนที่2 วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายประกอบด้วยวัตถุที่ได้มาจากปูชนียสถานหรือพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละจังหวัดดอกไม้ผงธูปเทียนบูชาพระแก้วมรกตณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระพุทธชินสีห์วัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกดอกไม้ผงธูปเทียนบูชาจากพระอารามหลวงที่สำคัญดินตะไคร่น้ำแห้งจากใบเสมาจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกาซึ่งสมณทูตได้ถวายเก็บไว้ในเจดีย์ที่วัดเสด็จจังหวัดปทุมธานี ดินตะไคร่น้ำแห้งจากใบเสมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยเช่นจากพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ น้ำจากบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้เคยนำมาใช้เป็นน้ำสรงมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้ำอภิเษก


แหล่งที่มาของผงพระพิมพ์พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จจิตรลดารุ่นพ.ศ.2508
พระสมเด็จจิตรลดารุ่นพ.ศ.2509
พระสมเด็จจิตรลดาพิมพ์เล็กรุ่นพ.ศ.2509
พระสมเด็จจิตรลดารุ่นพ.ศ.2510
พระสมเด็จจิตรลดารุ่นพ.ศ.2511
พระสมเด็จจิตรลดารุ่นพ.ศ.2512
พระสมเด็จจิตรลดารุ่นพ.ศ.2513
พระสมเด็จจิตรลดาบนแสตมป์ฉลองครบ70พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงสร้างพระสมเด็จจิตรลดาพระพุทธรูปพิมพ์ไม่มากไปกว่า3,000องค์เนื่องจากแพทย์หลวงได้ทูลเกล้าฯถวายคำแนะนำว่า พระองค์ทรงแพ้สารเคมีและผงฝุ่นบางชนิดในส่วนผมขององค์พระ ทำให้พระองค์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคทางเดินหายใจบ่อยครั้งในช่วงหลังๆอีกทั้งพระองค์ท่านทรงไม่อยากเห็นพสกนิกรผู้ปรารถนาในพระพุทธรูปพิมพ์ของพระองค์อีกจำนวนมากจะต้องสิ้นทรัพย์มากเป็นหมื่นๆอย่างขาดสติเป็นเหยื่อของคนสิ้นคิดซึ่งแอบทำพระพุทธรูปพิมพ์นี้ปลอมกันออกมามากในระยะนั้นดังนั้นในราวปลายปีพุทธศักราช2512จึงไม่ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปพิมพ์นี้โดยพระหัตถ์ของพระองค์เองอีกเลยซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมากประกอบกับจำนวนองค์พระที่มีจำกัดและหายากคาดราคาในตอนนี้พุ่งสูงถึงหลักล้านบาทเลยทีเดียว 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก wikipediaโพสต์โดยสมาชิก : nampuengeiei9760