menu พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่
date 21 ต.ค. 59 21:10    หมวด: พระเครื่อง
facebook twitter google plus


พระสมเด็จจิตรลดา พิมพ์เล็ก-พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จจิตรลดาหรือพระกำลังแผ่นดินเป็นพระเครื่องทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วขอบองค์พระด้านหน้าทั้ง๓ด้านเฉียงป้านออกสู่ด้านหลังเล็กน้อยมี๒ขนาดพิมพ์คือพิมพ์เล็กกว้าง๑.๒เซนติเมตรสูง๑.๙เซนติเมตรและพิมพ์ใหญ่กว้าง๒.๐เซนติเมตรสูง๓.๐เซนติเมตรมีหลายสีตามมวลสารที่ใช้ผลิตในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้แก่สีน้ำตาลสีน้ำตาล-อมเหลืองสีน้ำตาล-อมแดงคล้ายเทียนสีดำอมแดงหรือสีดำอมเขียวมีทั้งสีเข้มและอ่อน

พุทธลักษณะพระสมเด็จจิตรลดาเป็นพระปางสมาธิศิลปะรัตนโกสินทร์พระพักตร์ทรงผลมะตูมองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบเหนือบัลลังก์ดอกบัวประกอบด้วยกลีบบัวบานทั้ง๙กลีบและเกสรดอกบัว๙จุดอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีลักษณะละม้ายคล้ายกับพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙โปรดเกล้าฯให้สร้างพระราชทานประจำทุกจังหวัดและหน่วยทหารแต่ต่างกันที่พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระปางมารวิชัย

มวลสารของพระสมเด็จจิตรลดาประกอบด้วย เรซิ่นและผงพระพิมพ์โดยทรงนำมาบดเป็นผงรวมกับเส้นพระเจ้าคลุกกับกาวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกดเป็นองค์พระด้วยพระหัตถ์โดยทรงใช้เวลาตอนดึกหลังทรงงานมีเจ้าพนักงาน๑คนคอยถวายพระสุธารสและหยิบสิ่งของถวายทั้งนี้มีศ.ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในงานด้านประติมากรรม

เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยแก้ไขจนเป็นที่พอพระราชหฤทัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙ทรงสร้างพระสมเด็จจิตรลดาพิมพ์เล็กสำหรับพระราชทานแก่เด็กมีจำนวน๔๐องค์โดย ๔ องค์แรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสี่พระองค์ฉะนั้นจึงมีเพียง๓๖องค์เท่านั้น ที่อยู่ในความครอบครองของพสกนิกรและตามประวัติมีการพระราชทานเพียง๒ปีเท่านั้นคือระหว่างพ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๐๙

พระสมเด็จจิตรลดาเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙พระราชทานแก่พสกนิกรผู้ประกอบแต่กรรมดีแก่ประเทศชาติโดยมิได้ทรงเลือกชั้นวรรณะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นผู้น้อยจนมาถึงคนขับรถคนสวนแม่ครัวและบรรดาข้าราชการทหารที่ไปร่วมรบในสมรภูมิต่างๆเช่นเวียดนามและลาวผู้บังคับบัญชาในระดับสูงจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานแก่นายทหารเหล่านั้นในจำนวนที่ไม่มากนักซึ่งจะทรงพระราชวินิจฉัยด้วยพระองค์เองว่าจะมีพระราชทานหรือไม่จำนวนเท่าใด

คำว่า“พระกำลังแผ่นดิน”นั้นเข้าใจว่าม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นผู้ขนานพระนามตามพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคำว่า“ภูมิ”แปลว่า“แผ่นดิน”ส่วนคำว่า“พล”แปลว่า“กำลัง”จึงเป็นที่มาของพระนาม“พระสมเด็จจิตรลดา”ว่า“พระกำลังแผ่นดิน”


ที่มาwww.komchadluek.netโพสต์โดยสมาชิก : nampuengeiei9760