Social :สปท.เสนอขึ้นเงินเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ‘มีชัย’ ไม่แย้ง แต่ขอให้มีผลรัฐบาลหน้า

09 พ.ย. 59 17:42
สปท.เสนอขึ้นเงินเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ‘มีชัย’ ไม่แย้ง แต่ขอให้มีผลรัฐบาลหน้า

สปท.เสนอขึ้นเงินเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ‘มีชัย’ ไม่แย้ง แต่ขอให้มีผลรัฐบาลหน้า

สปท.เสนอขึ้นเงินเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีชัย ไม่แย้ง 

แต่ขอให้มีผลรัฐบาลหน้า

 


วันนี้ ( 9 พ.ย. 59) ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เตรียมเสนอเพิ่มเงินเดือนให้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.ไม่ได้เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ แต่ยอมรับว่าเงินเดือนของผู้บริหารประเทศไทย ถ้าเทียบกับต่างประเทศ ต้องถือว่าของไทยอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ข้าราชการประจำหรือข้าราชการตุลาการไม่สามารถขึ้นเงินเดือนได้

 

จริงอยู่เราไม่ได้ร่ำรวย แต่เศรษฐกิจก็ดีขึ้นพอที่จะจ่ายเงินให้สมน้ำสมเนื้อ และจะลงโทษคนขี้โกงรุนแรงอย่างไรก็ว่าไป อย่างน้อยคนที่ตั้งใจทำงานและไม่คิดคดโกงเขาจะได้อยู่ได้ และเป็นการรักษาคนดีเอาไว้ ถ้าจะขึ้นก็อย่าขึ้นให้กับตัวเอง แต่ขึ้นไว้สำหรับรัฐบาลต่อไปtopicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง