Social :ยอดขายข้าวทั่ว ปท. พุ่งฉิว ระบายข้าวไปได้แล้ว 1.6 หมื่นตัน

10 พ.ย. 59 09:34
ยอดขายข้าวทั่ว ปท. พุ่งฉิว ระบายข้าวไปได้แล้ว 1.6 หมื่นตัน

ยอดขายข้าวทั่ว ปท. พุ่งฉิว ระบายข้าวไปได้แล้ว 1.6 หมื่นตัน

ยอดขายข้าวทั่ว ปท. พุ่งฉิว ระบายข้าวไปได้แล้ว 1.6 หมื่นตัน

 

วันที่ 9 พ.ย. 2559 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว เป้าหมาย 2 ล้านตัน ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถดูดซับข้าวเปลือกออกจากระบบได้ 200,000 ตัน

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 จะรับซื้อข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2% วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 90% ของราคาตลาด ราคาอยู่ที่ 9,500 บาท (ราคาตลาด 11,000 บาท) หากสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการจะมีค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้ง ตันละ 1,500 บาท รวมตันละ 11,000 บาท มีเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยว และค่าปรับปรุงคุณภาพ ตันละ 2,000 บาท (ไร่ละ 800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ ) กรณีขึ้นยุ้ง จะมีรายได้ 13,000

บาท กรณีไม่ขึ้นยุ้งจะมีรายได้ 11,500 บาท

 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายข้าวสารจากสหกรณ์ที่นำมาสีบรรจุถุง โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเปิดเป็นจุดจำหน่ายให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ ขณะนี้มียอดจำหน่ายไปแล้วกว่า 130 ตัน มูลค่า 4.16 ล้านบาท รวมทั้งได้ประสานขอความร่วมมือไปยังภาครัฐภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อเปิดเป็นจุดจำหน่ายข้าวสารอีกหลายแห่ง ส่วนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ซึ่งจัดงาน เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนา ระหว่างวันที่ 5-24 พ.ย. ได้จำหน่ายข้าวสารไปแล้ว 40 ตัน

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้รับการประสานจากองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีความต้องการข้าวสารหอมมะลิจำนวน 780 ตัน ข้าวสารขนาดบรรจุ 100 กก./ถุง หรือ 50 กก./ถุง จากสหกรณ์ 6 แห่ง 4 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และขอนแก่น เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพฯ ณ ท้องสนามหลวง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าพิจารณาในบอร์ดบริหาร และภาคเอกชนอื่นๆ ที่แจ้งความจำนงขอซื้อข้าวสารอีก 4,000 ตัน ซึ่งจะมีการเจรจาในวันที่ 11 พ.ย.นี้ หากมีการตอบรับการสั่งซื้อทั้งหมด จะมียอดการขายข้าวสารกว่า 16,000 ตัน


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง