Social :

สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2559

19 เม.ย. 59 10:26
สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2559

สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2559

สรุปยอด 7 วันอันตรายสงกรานต์ ตายพุ่ง 442 กทม.-โคราช แชมป์คู่ 19 ราย เผย สถิติตาย-เจ็บมากกว่าปี 58 สาเหตุเมาแล้วขับ ขณะ มท.1 สั่งเข้มแก้ ก.ม.ใน 5 เดือน ทันใช้ปีใหม่ จ่อลดระดับแอลกอฮอล์จาก 50 เป็น 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(โดย ไทยรัฐออนไลน์ 18 เม.ย. 2559 12:29น.)

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 เม.ย. 59 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) และแถลงสรุปผลดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ว ่า สถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย. 2559 เป็นวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย" เกิดอุบัติเหตุ 343 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 ราย ผู้บาดเจ็บ 385 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ขับเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.57 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.14 เรียกตรวจยานพาหนะ 617,870 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 95,483 ราย มีโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 18 คน

ขณะที่ ยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด

7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 59 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,656 ราย โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 168 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และนครราชสีมา 19 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 175 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับ 1 คือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จึงให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ก่อนเสนอคณะกรรมการให้แก้กฎหมาย โดยจะประมวลสาเหตุทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน ตั้งแต่กฎหมายป้องกัน มาตรการใช้รถใช้ถนน มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎจราจร ขณะเดียวกัน จะมีการศึกษาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเทียบจากมาตรฐานสากล ที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีการปรับลดจากกำหนดเดิมห้ามเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ สำหรับอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 364 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,559 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.31 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.35 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.34 ทั้งนี้สรุปว่า 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559 นั้นมีผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุมากกว่าปี 2558 โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 78 ราย เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 74 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 97 คน

โพสต์โดย : pisces