Social :

ปีใหม่นี้หยุดยาว 4 วัน ! ครม. ไฟเขียว ประกาศปีใหม่ 2560 เพิ่มวันหยุดยาว หยุดติดต่อรวมกัน 4 วัน

23 พ.ย. 59 00:11
ปีใหม่นี้หยุดยาว 4 วัน ! ครม. ไฟเขียว ประกาศปีใหม่ 2560 เพิ่มวันหยุดยาว หยุดติดต่อรวมกัน 4 วัน

ปีใหม่นี้หยุดยาว 4 วัน ! ครม. ไฟเขียว ประกาศปีใหม่ 2560 เพิ่มวันหยุดยาว หยุดติดต่อรวมกัน 4 วัน

มื่อวันนี้ (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559) มีรายงานว่า ที่ประชุมครม. คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่ 2 และ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ ทำให้ช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2560 ยาวเพิ่มขึ้น หยุดติดต่อรวมกัน 4

วัน คือตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560


ที่มา:kanomjeeb

โพสต์โดย : Ao