menu 7 ข้อ เตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุ
date 21 เม.ย. 59 08:34    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
7 ข้อ เตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุ

7 ข้อ เตรียมการป้องกันอันตรายจากพายุ

1. ฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาสม่ำเสมอ 

2. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง ซ่อมแซม อาคารให้แข็งแรง

3. เตรียมป้องกันภัยให้สัตว์เลี้ยง

4. เก็บรักษาอาหาร หรือพืชผัก ให้ปลอดภัย

5. ฝึกซ้อมการป้องกันภัยพิบัติ เตรียมพร้อมรับมือ และวางแผนอพยพเมื่อจำเป็น   

6. เตรียมเครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเป๋าหิ้วติดตามข่าวสาร   

7. เตรียมพร้อมอพยพเมื่อได้รับแจ้งให้อพยพ เพื่อไปอยู่นะที่ปลอดภัย


โพสต์โดยสมาชิก : sitbn
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow