Social :กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

25 พ.ค. 59 21:40
กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

กรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน  ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ


รับสมัครระหว่างวันที่ 3 -24 มิถุนายน  2559  
 
บรรจุทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ
2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
3. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 
4. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

สนใจอ่านรายละเอียด และสมัครได้ที่  https://dol.job.thai.com/

ขอขอบคุณข้อมูล dol.job.thai.com
โพสต์โดย : นักเขียนบ้านนอก