Social :กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท

26 พ.ค. 59 14:40
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคล เงินเดือน 18,000 บาทกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคล เงินเดือน 18,000 บาท

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1.นักวิทยาศาสตร์ (เขต 1) 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สวพ.1 จ.เชียงใหม่

 

 

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 1) 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ศวพ. ลำปาง

 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-8 มิ.ย. 59 ในวันและเวลาราชการ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaijobsgov.com/wp-content/uploads/ 2016/05/635997806389449343. pdf


เรียบเรียงโดย  topicza.com

 

โพสต์โดย : ครองแครง