Social :ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ‘วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา’ หลายอัตรา จำนวนมาก

26 พ.ค. 59 15:02
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ‘วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา’ หลายอัตรา จำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน ‘วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา’ หลายอัตรา จำนวนมาก


ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

หลายอัตรา จำนวนมาก

 

ธนาคารกรุงไทย กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จ.ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี เลย และชัยภูมิ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

 

คุณสมบัติ :

1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี

2.วฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

3.มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการให้บริการ

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ 3 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

 

สามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ :

1. สำนักงานเขตขอนแก่น 1

2.สำนักงานเขตขอนแก่น 2

หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใน จ.ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย อุดรธานี เลย และชัยภูมิ

 

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลสมัครงานได้ที่

สำนักงานเขตขอนแก่น 1 043-245 088

สำนักงานเขตขอนแก่น 2 043-243 863

 

 


ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

http://www.thaijobsgov.com/wp-content/uploads/2016/05/ / ใบสมัครงานกรุงไทยสำนักงานเขตขอนแก่น. pdf

 

เรียบเรียงโดย topicza.com

 

โพสต์โดย : ครองแครง