menu มหาดไทย สั่งการด่วน! ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ เร่งนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วม-พื้นที่เสี่ยง
date 06 ม.ค. 60 17:30    date อ่าน: 561 | หมวด: ผู้นำท้องถิ่น
facebook twitter google plus


มหาดไทย สั่งการด่วน! ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ เร่งนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วม-พื้นที่เสี่ยง

มหาดไทย สั่งการด่วน! ผู้ว่าฯ-นายอำเภอ เร่งนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วม-พื้นที่เสี่ยงวันนี้ (6 ม.ค. 60) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดภาคใต้ เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการนำประชาชนผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยง โดยได้สั่งการทุกหน่วยเร่งระดมเรือ เครื่องยนต์ และรถยกสูง เข้าไปลำเลียงประชาชนที่ติดค้าง ในบ้านพักหรือพื้นที่ต่างๆ ออกมาให้เร็วที่สุด

 

โดยได้แจ้งให้จังหวัดที่ประสบภัยขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ สะพานเชื่อมถนนขาดหรือสะพานขาดชั่วคราว (สะพานเบลีย์) เรือ และรถยกสูง ได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคและจังหวัดข้างเคียง หน่วยทหารบก หน่วยทหารเรือในพื้นที่หรือพื้นที่ข้างเคียง หากไม่เพียงพอให้ใช้วิธีการจัดจ้าง เช่า หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือหรือรถยกสูงของภาคเอกชนได้

 

ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เข้าพื้นที่น้ำท่วม/เสี่ยงภัย และจุดอพยพหรือที่พักพิงได้ กำชับให้มีการแบ่งพื้นที่ให้ชัดและครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในพื้นที่แล้ว อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรณียารักษาโรคและแพทย์หน่วยทหาร กรณีจังหวัดที่ต้องการเรือ เครื่องยนต์ ใช้ในการอพยพประชาชน ก็ขอให้ประสานงานกับหน่วยทหารเรือในพื้นที่ได้โดยตรง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งท่านได้กรุณาอนุมัติไว้แล้ว

 

ด้านการดูแลประชาชนในที่พักพิง หรือจุดพักชั่วคราวเพื่อรอน้ำลด กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบว่ามีภาคเอกชนและหน่วยราชการในพื้นที่ใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่มีสถานการณ์น้ำท่วม มีความประสงค์จะเข้าไปบริจาคอาหารปรุงเสร็จหรือสำเร็จรูป หรือเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคในสถานที่พักพิงในจังหวัดประสบภัย

 

จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมและมีความประสงค์จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้เป็นหน่วยกลางในการประสานงานระหว่างผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปช่วยเหลือและจังหวัดเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ 3 โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเห็นสมควร

กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนต่อการเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งพื้นที่ที่เกิดภัยแล้ว หรือเสี่ยงภัย กำหนดผู้รับผิดชอบอำนวยการพื้นที่ให้ชัดเจน และให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสาธารณชนไม่ให้ตื่นตระหนกและให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง

 ที่มา: ข่าวกระทรวงมหาดไทย


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow