menu “ปลัดมท.” สั่งด่วน ให้ผู้ว่าฯ พื้นที่น้ำท่วม ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ระดมเรือ รถ ลำเลียงประชาชนติดค้าง เร็วที่สุด
date 06 ม.ค. 60 21:01    date อ่าน: 188 | หมวด: ผู้นำท้องถิ่น
facebook twitter google plus


“ปลัดมท.” สั่งด่วน ให้ผู้ว่าฯ พื้นที่น้ำท่วม ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ระดมเรือ รถ ลำเลียงประชาชนติดค้าง เร็วที่สุด

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การระดมกำลังช่วย ปชช.ออกจากพื้นที่นำท่วมและพื้นที่เสี่ยงในช่วงวิกฤตนำท่วม ว่า เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ปภ.จังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัด ตามที่เกิดน้ำท่วมสูงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งมีแนวโน้มขยายไปพื้นที่จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานีนั้น การจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือ ปชช.เร่งด่วนที่สุดในเวลานี้ คือ 1.การระดมเรือเครื่องยนต์และรถยกสูงให้เข้าไปลำเลียงปชช.ติดค้างในบ้านพักหรือพื้นที่ต่างๆออกมาให้เร็วที่สุด 2.แหล่งประสานหรือขอรับการสนับสนุนและหรือสะพานเชือมถนนขาดหรือสะพานขาดชั่วคราว(แบรี่) เรือและรถยกสูง คือสำนักงานปภ.ภาคและจังหวัดข้างเคียง/หน่วยทหารบก/เรือในพื้นที่หรือข้างเคียงและภาคเอกชนโดยใช้การจัดจ้าง/เช่าหรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงได้ซึ่งขอยกเว้นระเบียบให้แล้ว 3.การสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม/ยารักษาโรคเข้าพื้นที่นำท่วม/เสี่ยงภัยและจุดอพยพหรือพักพิงให้ครอบคลุมกรณียารักษาโรคและแพทย์ได้ประสานปลัด สธ.ไว้แล้ว

นายกฤษฎา ระบุอีกว่า 4.หากมีปัญหาอุปสรรคการประสานขอรับการสนับสนุนในพื่นที่ให้รีบติดต่อ อปภ./รอง ปมท.(ม)และรอง ปมท.(ส)ด่วนที่หมายเลข:081-174-3940/081-721-2373และ089-203-1905 และ 5.ขอให้จังหวัดแบ่งพื้นที่เกิดภัยแล้วหรือเสี่ยงภัย กำหนดผู้รับผิดชอบอำนวยการพื้นที่ให้ชัดเจน วิธีการช่วยเหลือ เครื่องมืออุปกรณ์การช่วยเหลือ ระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสาธารณชนไม่ให้ตื่นตระหนกด้วย


โพสต์โดยสมาชิก : อาจารย์ตาใสmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow