menu SME Bank เตรียมจัดแข่งขันผู้ประกอบการ startup
date 21 เม.ย. 59 15:14    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
SME Bank เตรียมจัดแข่งขันผู้ประกอบการ startup

SME Bank เตรียมจัดแข่งขันผู้ประกอบการ startup

นางสาลินี วังตาล ประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นประธานในพิธีตัวศูนย์ Innovation Center ที่ธนาคารร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เป็นศูนย์ด้านวิศวกรรมและไอที และลงนามความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมกลุ่ม startup จัดการแข่งขันระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ โดยใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท
อสเอ็มอีแบงก์ ลด NPL ได้ต่ำกว่าเป้า เหลือ 23.78%
พร้อมตั้งInnovation Centerร่วมกับ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้แถลงข่าว “ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2559 และการพัฒนาผู้ประกอบการในพันธกิจ SME Development Bank” โดย สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559 ธนาคารสามารถลดNPLs ลงมาอยู่ที่ระดับ
21,076 ล้านบาท  ( คิดเป็น 23.78% ของสินเชื่อรวม ) ต่ำกว่าเป้า 22,000 ล้านบาท  ที่คนร.กำหนด และลดลง 2,376 ล้านบาท  จากสิ้นปี 2558 ที่มีNPLs อยู่ที่ระดับ 23,452 ล้านบาท ( คิดเป็น 27.23% ของสินเชื่อรวม )  สาเหตุเนื่องมาจากธนาคารสามารถขายลูกหนี้ให้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM)จำนวน 1,057  ล้านบาท และจากการดูแลป้องกันลูกหนี้ไม่ให้ตกชั้น และทำการปรับโครงสร้างหนี้ได้ 
 
นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิด Co-Working Space ณ สำนักงานใหญ่SME Bank Tower ติดสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการกลุ่ม Startup และบัดนี้จะยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์ Innovation Center โดยร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยศูนย์นี้จะเน้นงานด้านวิศวกรรมและไอทีที่เป็นจุดเด่นของพระจอมเกล้าลาดกระบัง
โพสต์โดยสมาชิก : pisces
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow