menu “หมอลักษณ์” ชี้ปี 2560 - 2565 เป็นปีแห่งพญานาคราช ประทานพร!
date 09 ม.ค. 60 22:01    date อ่าน: 625 | หมวด: ดูดวง
facebook twitter google plus


“หมอลักษณ์” ชี้ปี 2560 - 2565 เป็นปีแห่งพญานาคราช ประทานพร!

หมอดูฟันธงชื่อดัง "อ.ลักษณ์เรขานิเทศ" ได้เผยว่า มหามงคลแห่งปี"พญานาคราชประทานพร"  ปีพุทธศักราช2560-2565 ให้สร้างบุญสัมพันธ์แล้วจะโชคดี สร้างบุญสัมพันธ์กับพญานาคราชในวัดที่เกี่ยวข้องกับพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชโดยตรงที่วัดคำชะโนด ก่อนเข้าสักการะถวายบุญและ ขอพรกับปู่ศรีสุทโธในคำชะโนด แล้วอุทิศบุญถวายปู่ศรีสุทโธและพญานาคราชทุกหมู่เหล่าเพื่อเป็นบุญสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต

 

คาถาบูชา"พญานาค"

สุมะโนสุมะนะจะโลอะระวาเฬระปัตตะโก
จัมเปยโยมุจะลินโทจะกัมพะโลภุชะคิสสะโร
สุมนะนาคราชสุมนจละนาคราชอรวาฬะนาคราช

(เอฬปัตตกะนาคราชจัมเปยยะนาคราชมุจลินทะนาคราชกัมพละนาคราชผู้เป็นใหญ่)

กาละนาโคมะหากาโฬสังขะปาโลมะโหทะโร
มะณิกัณโฐมะณิอักขินันทะนาโคปะนันทะโก
(กาละนาคราชมหากาฬะนาคราชสังขปาละนาคราชมโหทระนาคราชมณิกัณฐะนาคราชมณิอักขินาคราชนันทะนาคราชอุปนันทะนาคราช)

วะรุโณธะตะรัฏโฐจะกุงคุวิโลปะลาละโก
จิตระนาโคมะหาวีโรฉัพยาปุตโตจะวาสุกี
(วรุณะนาคราชธตรัฏฐะนาคราชกุงคุวิละนาคราชอปลาลกะนาคราชจิตระนาคราชมหาวีระนาคราชฉัพยาปุตตะนาคราชวาสุกีนาคราช)

กัณหาโคตะโมภุชะคินโทอัคคิธูมะสิโขตะถา
จูโฬทะโรอะหัจฉัตโตนาคาเอราปะถาทะโย
(กัณหาโคตรมะนาคราชนาคผู้เป็นจอมนาคอัคคิสิขะนาคราชธูมะสิขะนาคราชอหิจฉัตตะนาคราชจูโฬทระนาคราชพญานาคทั้งหลายมีเอระปะถะนาคราชเป็นต้น)

อาสีวิสาโฆระวิสาเยสัพเพนะยะนาวุธา
ชะลัฏฐาวาถะลัฏฐาวาปัพพะเตยยานะทีจะรา
กะโรนตุโนมะหาโสตถิงอายุมาโรคิยังสะทา

(หมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใดเป็นนาคราชมีพิษร้ายแรง(คือพิษแล่นไปเร็ว)มีพิษน่าสะพรึงกลัวมีนัยน์ตาเป็นอาวุธดำรงอยู่ในน้ำดำรงอยู่บนบกดำรงอยู่ที่ภูเขาหรือว่าเที่ยวไปในน้ำขอนาคราชทั้งปวงเหล่านั้นจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐความมีอายุและความไม่มีโรคแก่พวงข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด…..)

มะหันตานาคะสานาคาเวสาลาสะหะตัจฉะกา
กัมพะลัสสะตะราจาปิเมรุปาทะสิตาพะลา

(เหล่านาคผู้อาศัยอยู่ในสระน้ำชื่อว่านาคสะอัสสะตะระนาคราชจำนวนมากพร้อมกับบริวารของท้าวตัจฉกะและนาคผู้อาศัยอยู่ในนครเวสาลีและกัมพละนาคราชอัสสตระนาคราชผู้มีพละกำลังผู้อาศัยอยู่ที่เชิงเขาสุเมรุ)

ยามุนาธะตะรัฏฐาจะสัพเพนาคายะสัสสิโน
เอราวะโณมะหานาโคโนกะโรนตุอะนามะยัง

(นาคผู้อยู่ในแม่น้ำยะมุนาและนาคชื่อว่าธตรัฏฐะและนาคทั้งหลายทั้งปวงผู้มีบริวารเป็นจำนวนมากและท้าวเอราวัณผู้มีชื่อว่ามหานาคจงประทานความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิด)

 

คาถาขอทรัพย์พญานาคราช

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบ
***กายะวาจะจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิกายะวาจะจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิกายะวาจะจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตัง***

 

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญานาคิณีศรีปทุมมา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบ
***กายะวาจะจิตตังอะหังวันทานางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิกายะวาจะจิตตังอะหังวันทานางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิกายะวาจะจิตตังอะหังวันทานางพญานาคิณีศรีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตัง*

 

 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล: โหรฟันธงลักษณ์เรขานิเทศ

ภาพ: โหรฟันธงลักษณ์เรขานิเทศ


โพสต์โดยสมาชิก : nampuengeiei9760menu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ