menu รายชื่อ อปท.ที่สุ่มตัวอย่าง ความต้องการ “อัตรากำลังคน”
date 10 ม.ค. 60 15:00    date อ่าน: 6,544 | หมวด: ผู้นำท้องถิ่น
facebook twitter google plus


รายชื่อ อปท.ที่สุ่มตัวอย่าง ความต้องการ “อัตรากำลังคน”

รายชื่อ อปท.ที่สุ่มตัวอย่าง ความต้องการ อัตรากำลังคน

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงแรงงาน ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2559-2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สุ่มตัวอย่าง จำนวน 537 แห่ง ประกอบด้วย

-          กรุงเทพฯ-เมืองพัทยา

-          องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง

-          เทศบาล 204 แห่ง

-          องค์การบริหารส่วนตำบล 255 แห่ง

 

ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะนำไปเป็นฐานข้อมูลกำลังคนระดับอาชีวศึกษาร่วมกับข้อมูลของภาคเอกชน ผ่านระบบฐานข้อมูล http://govdemand.mol.go.th โดยให้จัดส่งข้อมูลมาภายในวันที่ 27 ม.ค.นี้ดูไฟล์ทั้งหมดได้ที่

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/1/17685_1_1484024016207.pdf?time=1484032247404


ทีมข่าวผู้นำท้องถิ่น


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow