menu แจ้ง อปท. เปิดบัญชีศูนย์บาท ให้กับผู้ที่รับสวัสดิการสังคมจากรัฐ “เด็กแรกเกิด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ”โดยมีแบงก์เปิดรับฝาก ดังนี้
date 11 ม.ค. 60 11:15    date อ่าน: 7,315 | หมวด: ผู้นำท้องถิ่น
facebook twitter google plus


แจ้ง อปท. เปิดบัญชีศูนย์บาท ให้กับผู้ที่รับสวัสดิการสังคมจากรัฐ “เด็กแรกเกิด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ”โดยมีแบงก์เปิดรับฝาก ดังนี้

แจ้ง อปท. เปิดบัญชีศูนย์บาท ให้กับผู้ที่รับสวัสดิการสังคมจากรัฐ เด็กแรกเกิด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยผู้พิการ โดยมีแบงก์เปิดรับฝาก ดังนี้ 

 

กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ประกอบด้วย

-          ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

-          ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-          ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ

-          และผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 

ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ให้เปิดบัญชีเงินฝากและลงทะเบียนพร้อมเพย์ ได้ที่สาขาธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากศูนย์บาท เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2560ทีมข่าวผู้นำท้องถิ่น


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow