menu มหาดไทย สั่งด่วน! ผู้ว่าฯ นายอำเภอ และ อปท. 10 จังหวัดภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำชับเร่งแก้ไขจุดวิกฤตก่อนเป็นอันดับแรก
date 11 ม.ค. 60 13:04    date อ่าน: 955 | หมวด: ผู้นำท้องถิ่น
facebook twitter google plus


มหาดไทย สั่งด่วน! ผู้ว่าฯ นายอำเภอ และ อปท. 10 จังหวัดภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำชับเร่งแก้ไขจุดวิกฤตก่อนเป็นอันดับแรก

มหาดไทย สั่งด่วน! ผู้ว่าฯ นายอำเภอ และ อปท. 10 จังหวัดภาคใต้ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กำชับเร่งแก้ไขจุดวิกฤตก่อนเป็นอันดับแรก

 


วันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 21.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการด่วนที่สุดถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ที่ติดตามสถานการณ์ ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จ.สุราษฎร์ธานี อธิบดีทุกกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด มท. ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดภาคใต้ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัด เพื่อเน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจุดวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ดังนี้

 

1. ในการประเมินสถานการณ์ว่าพื้นที่ใดเป็น "จุดวิกฤต" หรือพื้นที่วิกฤตอุทกภัย ให้ยึดบริเวณที่ที่ประชาชนกำลังเผชิญอันตรายมากกว่าพื้นที่อื่นๆ หรือจุดที่ประชาชนไม่สามารถช่วยตนเอง หรือขาดแคลนน้ำ อาหาร จุดที่มีประชาชนเจ็บป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาได้ จุดที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง หรือการสื่อสารถูกตัดขาดเนื่องจากผลกระทบจากอุทกภัย

 

2. ให้จังหวัดกำหนดผู้รับผิดชอบประจำพื้นที่ หรือจุดวิกฤต เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ หรือทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนให้พ้นวิกฤตให้ได้ และถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนประการแรก

 

3. ให้วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดวิกฤตนั้นให้ชัดเจน และมุ่งแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ตรงประเด็นปัญหา

 

4. ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนที่รวดเร็ว และถูกต้อง

 

และสุดท้าย ให้จังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน โดยทบทวนตามหลักการเผชิญปัญหาวิกฤต 5 ประการ (crisis management) ที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา
ที่มา: กรมการปกครอง fanpage


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow