menu SCB ออกมาตรการพิเศษ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
date 11 ม.ค. 60 14:56    date อ่าน: 418 | หมวด: ข่าววันนี้
facebook twitter google plus


SCB ออกมาตรการพิเศษ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

SCB ออกมาตรการพิเศษ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

 


ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม บรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ทั้งพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการลดดอกเบี้ย และการขยายเวลาผ่อนชำระ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผ่านบัญชีมูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 111-3-90911-5 โดยธนาคารฯ จะส่งมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารฯ จะร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิฯ อีก 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังได้จัดเตรียมถุงยังชีพจากเงินบริจาคของประชาชนเบื้องต้น 2,000 ชุด และเรือ โดยร่วมกับกองทัพอากาศ ส่งมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้นั้น ธนาคารฯ ตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ที่ประสบภัย โดยได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อธุรกิจรายย่อย (SSME) ธนาคารฯ พิจารณามอบความช่วยเหลือ ได้แก่ 1) พักชำระหนี้เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน 2) ลดดอกเบี้ย 50-100 % แล้วแต่ประเภทของสินเชื่อ 3) ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 2 เดือน ถึงสูงสุดไม่เกิน 5 ปี แล้วแต่ประเภทสินเชื่อ และลงทะเบียนภายในเดือน มิ.ย. 2560

 

สำหรับลูกค้าธุรกิจผู้ประกอบการ SME ธนาคารฯ มอบความช่วยเหลือให้ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรง คือทรัพย์สินของกิจการได้รับความเสียหาย และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม คือทรัพย์สินของกิจการไม่ได้รับความเสียหาย แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ผ่านความช่วยเหลือ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน 2) การพักชำระเงินต้นพร้อมขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน 3) ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด สูงสุด 30 วัน 4) เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสำหรับเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิม หรือสูงสุด 10 ล้านบาท 5) เพิ่มวงเงินกู้สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซม หรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหาย ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี  ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ได้รับผลกระทบและเข้าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มี.ค. 2560

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานของธนาคารฯ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777


topicza.com


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow