menu กทค.มีมติทบทวนวิธีคิดค่าบริการโทรมือถือให้จัดแพคเก็จทั้งเป็นนาที-วินาที 50:50
date 11 ม.ค. 60 21:01    date อ่าน: 41 | หมวด: ข่าววันนี้
facebook twitter google plus
กทค.มีมติทบทวนวิธีคิดค่าบริการโทรมือถือให้จัดแพคเก็จทั้งเป็นนาที-วินาที 50:50

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทค.) วันนี้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการคิดค่าบริการโทรศัพท์ และมีมติทบทวนมติ กทค. ครั้งที่ 10/2559 ให้เพิ่มเติมการคิดค่าบริการโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมเป็นนาที โดยให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือกำหนดแพคเก็จโปรโมชั่นที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีโปรโมชั่นคิดค่าโทรตามจริงเป็นนาทีร้อยละ 50 ของโปรโมชั่นทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

การกำหนดแพคเก็จตามมติให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์ดำเนินการทันทีเมื่อมีคำสั่งทางปกครอง และให้กำหนดเวลาการประเมินผลการใช้แนวทางดังกล่าวประมาณ 6 เดือน โดยจะพิจารณาว่าหลังจากมีการปรับแพคเก็จแล้วประชาชนมีการใช้งานอย่างไร เพื่อนำความเห็นของประชาชนมาปรับปรุงการคิดอัตราค่าบริการในอนาคตต่อไป
โพสต์โดยสมาชิก : อาจารย์ตาใสmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow