menu สหกรณ์เข้มแข็ง
date 21 เม.ย. 59 15:29    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus
สหกรณ์เข้มแข็ง

สหกรณ์เข้มแข็ง

นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสหกรณ์ ปี 2559 โดยมีนางอมรรัตน์ คณานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี และนางปทุมวดี มนต์คงธรรม  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน เพื่อนำความรู้ไปเร่งดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยในปี 2559 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสหกรณ์ระดับชั้นที่ 2 สู่สหกรณ์ชั้นที่ 1 จำนวน 30 แห่ง สหกรณ์ชั้นที่ 3 ยกสู่ระดับชั้นที่ 2 จำนวน 3 แห่ง


โพสต์โดยสมาชิก : pisces
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow