Social :รับสมัคร 2 ตำแหน่ง โครงการ Predict คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เงินเดือน 20,000-35,000)

29 พ.ค. 59 16:59
รับสมัคร 2 ตำแหน่ง โครงการ Predict คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เงินเดือน 20,000-35,000)

รับสมัคร 2 ตำแหน่ง โครงการ Predict คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เงินเดือน 20,000-35,000)

รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

โครงการ Predict คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1. ผู้จัดการโครงการ Predict

วุฒิปริญญาเอก สาขาอณูชีววิทยา หรือจุลชีววิทยา (ไวรัส) หรือที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

 

 

2.ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติงานด้าน PCR

วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงาน PCR

อัตราเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)

 

หมดเขตรับสมัคร 10 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าจะได้คนที่เหมาะสม

สนใจติดต่อ 0 2256 4000 ต่อ 3562 ส่ง CV ทาง E-mail: cueid_seq@gmail.com


เรียบเรียงโดย topicza.com

 

โพสต์โดย : ครองแครง