Social :

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2559)

30 พ.ค. 59 10:51
ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2559)

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2559)

ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2559)ดูรายละเอียด  http://job3.ocsc.go.th/

ขอขอบคุณข้อมูล job3.ocsc.go.th
โพสต์โดย : นักเขียนบ้านนอก