Social :

ไฟไหม้แถวเรียบด่วนรามอินทรา!!!

22 เม.ย. 59 19:19
ไฟไหม้แถวเรียบด่วนรามอินทรา!!!

ไฟไหม้แถวเรียบด่วนรามอินทรา!!!


ไฟไหม้แถวเรียบด่วนรามอินทรา
กำลังนั่งภาวะนาให้เสียหายน้อยที่สุด*เมือช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไม่ทราบสาเหตุว่าต้นเพลิงมาจากไหน 
แต่คาดว่าทุกคนที่สัณจรผ่านทางเรียบด่วนจราจรอาจติดขัด เฝ้าภาวนาให้ทุกคนที่อยู่
ระแวกนั้นปลอดภัย ยังคงประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้*

โพสต์โดย : tantan