Social :

โจอี้...ป๋า..ตัวจริง

22 เม.ย. 59 20:52
โจอี้...ป๋า..ตัวจริง

โจอี้...ป๋า..ตัวจริง

นี่คือยอดเงินจากกองทุน " อย่ายอมนะ " ที่คนไทยใจบุญส่งเข้ามาให้ผมตอนน้ำท่วมไว้ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือชาวบ้านเช่นเรือยางและยังคงเหลือเก็บไว้บริจาคทำประโยชน์ในเวลาที่สมควรเป็นเงิน 388,653 บาทกับเพิ่มเงินส่วนตัวผมลงไปอีก 211,347 บาท รวมเป็นเงิน 6 แสนบาทถ้วน เวลานี้น่าจะได้ใช้เงินจำนวนนี้เพื่อเป็นประโยชน์ ผมจึงขออนุญาตินำเงินจำนวนนี้ของทุกคนไปซื้อต้นกล้าเพื่อแจกจ่ายในการเพาะปลูกป่า ผมเข้าใจดีว่ามันต้องใช้องค์ความรู้มากมายในกระบวนการเพื่อให้ต้นไม้เติบโตเป็นป่ารวมทั้งการดูแลต่อๆมา ไม่ใช่แค่ซื้อต้นกล้าแห่กันมาปลูกปักลงไปเสร็จแล้วก็แล้วกัน แต่นี่คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆเท่าที่พวกผมพอจะทำได้เพื่อป่าไม้ของเรา เพื่อเมืองไทยของเรา และตอบแทนแผ่นดินในฐานะครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้เข้ามาพึ่งร้อนพึ่งหนาวใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินของในหลวงร่วมกับทุกคน  ”


2
ชั่วโมง ที่ผ่านมา
@joeybangkokboy

 

โพสต์โดย : sitbn