Social :

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิ ม.6 ปวช. ป.ตรี

07 มิ.ย. 59 11:30
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิ ม.6 ปวช. ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิ ม.6 ปวช. ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครพนักงานราชการ

ไม่ต้องผ่าน ภาค ก วุฒิ ม.6 ปวช. ป.ตรี

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

 1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

2.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

ประเภท

บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

ประเภท บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปวช.

ระดับการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการ

 

วิธีสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

 

สถานที่รับสมัคร กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 และทาง www.opsmoac.go.th/ (หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน)

 

วันที่เปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์แนบ http://job.ocsc.go.th/images/Job/ 636002152350109027. pdf

 

เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง