Social :

ครม.มีมติแต่งตั้ง "เสรี ศุภราทิตย์" เป็นผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

08 มิ.ย. 59 07:31
ครม.มีมติแต่งตั้ง "เสรี ศุภราทิตย์" เป็นผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

ครม.มีมติแต่งตั้ง "เสรี ศุภราทิตย์" เป็นผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้ง นายเสรี ศุภราทิตย์ เป็นผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 270,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป


โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส