Social :

ครม.เห็นชอบกรมทางหลวงก่อหนี้ผูกพันปี 59-62 สร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-โคราช ช่วง 7

08 มิ.ย. 59 07:36
ครม.เห็นชอบกรมทางหลวงก่อหนี้ผูกพันปี 59-62 สร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-โคราช ช่วง 7

ครม.เห็นชอบกรมทางหลวงก่อหนี้ผูกพันปี 59-62 สร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-โคราช ช่วง 7

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง (ทล.) เป็นผู้นำเสนอ ในการขอก่อหนี้ผูกพันรายการงบประมาณรายการใหม่ จากการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-โคราช ช่วงที่ 7 ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี ระยะทาง 3.6 กิโลเมตร วงเงิน 1,509 ล้านบาทเศษ โดยเป็นการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปี 59-62 รวม 4 ปี ซึ่งในวงเงินก่อสร้างดังกล่าวได้มีการประกวดราคาแบบ e-Bidding ไว้แล้ว


"วันนี้กระทรวงคมนาคมมาขอว่าในปี 59 มีความจำเป็นต้องใช้เงินประมาณ 226 ล้านบาทเศษ จากงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ส่วนปี 60, 61 และ 62 รวม 1,283 ล้านบาท แบบผูกพันต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างนี้แล้วเสร็จ ซึ่งครม.รับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงนำเสนอ" 

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส