menu สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัคร “นักวิชาการสารสนเทศ” จ้างเหมา ปฏิบัติงาน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60
date 19 มิ.ย. 60 12:52    date อ่าน: 254 | หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับสมัคร “นักวิชาการสารสนเทศ” จ้างเหมา ปฏิบัติงาน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับสมัครนักวิชาการสารสนเทศจ้างเหมาปฏิบัติงาน1ก.ค.30ก.ย.60


ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่

http://www.thaiantialcohol.com/uploads/files/%E0%B8%A3%E0%B 8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/60/080660/it.pdf


topicza.com


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ