menu ข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ
date 19 มิ.ย. 60 13:06    date อ่าน: 339 | หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ

ข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย 

ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ

 


มาสังเกตการณ์บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(ฉบับที่...)พ.ศ.....มีข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังความเห็น2-3ประเด็นดังนี้
---------

 

1.“ควรรับฟังความเห็นให้มากก่อนการร่างกฎหมายกล่าวคือคณะผู้ปรับปรุงกฎหมายน่าจะต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันนี้"ก่อนการยกร่างกฎหมาย"ให้มากและหลากหลายครอบคลุมภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างตรงไม่ตรงมาไม่ปิดกัน


2.ควรทบทวนว่าการนำร่างพระราชบัญญัติที่ร่างเสร็จแล้วมารับฟังความคิดเห็นนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากผู้แสดงความคิดเห็นจะรู้สึกว่าผู้ร่างมี"ธง"อยู่แล้วจึงอาจทำให้ผู้แสดงความเห็นไม่แน่ใจว่าความเห็นของตนจะได้รับการบันทึกและนำไปประกอบการพิจารณาหรือไม่


3.ควรทบทวนรูปแบบการจัดเวทีหรือห้องประชุมที่ใช้ห้องใหญ่และให้แต่ละคนพูดออกความเห็นพูดคนละ3นาทีเพื่อให้คณะผู้รับฟัง(ตัวแทนของผู้ร่างกฎหมาย)ที่นั่งเรียงแถวหน้ากระดานเป็นแผง"เผชิญหน้า"อยู่บนเวทีกับผู้แสดงความเห็นที่นั่งเป็นลำดับอยู่ด้านล่างกล่าวคืออาจจัดให้มีห้องย่อยหลายๆห้องแบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้เวลาในการแสดงความคิดเห็นที่มากกว่า"3นาที"

 ที่มา:SaranMaru 


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ