menu 21 มิ.ย. 60 วันนี้ กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เกือบ 13 ชั่วโมง
date 21 มิ.ย. 60 12:00    date อ่าน: 433 | หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


21 มิ.ย. 60 วันนี้ กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี เกือบ 13 ชั่วโมง

21มิ.ย.60 วันนี้ กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ13ชั่วโมง

 


นายศุภฤกษ์คฤหานนท์หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์กล่าวว่าในวันนี้(21มิ.ย.60)ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดจึงเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือภาษาสันสกฤตเรียกว่าวันครีษมายันหรือSummerSolsticeสำหรับประเทศไทยในวันที่21มิ.ย.2560ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ05:51น.และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลาประมาณ18:47น.ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลารวมกว่า12ชั่วโมง56นาที(เวลาณกรุงเทพมหานคร)

 


นอกจากนี้ในระยะเวลา1ปีที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ได้แก่

 

1.วันวสันตวิษุวัต (VernalEquinox)ในปี2560ตรงกับวันที่20มี.ค.เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพอดีนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าย่างสู่ฤดูใบไม้ผลิส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

 

2.วันครีษมายัน (SummerSolstice)ในปี2560ตรงกับวันที่21มิ.ย.เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปีนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

 

3.วันศารทวิษุวัต (AutumnalEquinox)ในปี2560ตรงกับวันที่23ก.ย.เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพอดีนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างสู่ฤดูใบไม้ร่วงส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ

 

4.วันเหมายัน(WinterSolstice)ในปี2560ตรงกับวันที่21ธ.ค.เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปีหรือที่คนไทยเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดในรอบปีนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน

 


“Solstice”เป็นภาษาอินโดยูโรเปียนSticeหมายถึงสถิตหรือหยุดSummerSolsticeหมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์ไม่เคลื่อนที่เพราะดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมีนาคมและหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่21มิถุนายนหลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปทางใต้และหยุดที่จุดใต้สุดประมาณวันที่21ธันวาคม


topicza.com


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ