Social :

‪#‎วันนี้รับสมัครวันแรก สาธารณสุข จำนวน 1,041 อัตรา (วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี)

13 มิ.ย. 59 14:53
‪#‎วันนี้รับสมัครวันแรก สาธารณสุข จำนวน 1,041 อัตรา (วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี)

‪#‎วันนี้รับสมัครวันแรก สาธารณสุข จำนวน 1,041 อัตรา (วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี)

# วันนี้รับสมัครวันแรก  สาธารณสุข จำนวน  1,041  อัตรา (วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี)  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง รวม 1,041 อัตรา (วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี) สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รวม 1,041 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ระดับการศีกษา: ปริญญาตรี
สาขาวิชา: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
จำนวน : 314 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง , ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข
สาขาวิชา: สาธารณสุขศาสตร์ , ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข
จำนวน: 326 อัตรารายละเอียดเพิ่มเติม:

 

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท


2. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท


3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาธารณสุขศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500

- 12,650 บาทตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)

ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา: ประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย
จำนวน: 54 อัตรารายละเอียดเพิ่มเติม:

 

1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930  บาท


2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาทตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
ระดับการศีกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน
จำนวน: 347 อัตรารายละเอียดเพิ่มเติม: อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

 

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.
การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต   ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ moph.job.thai.com

 

คลิกอ่านรายละเอียด

http://www.thailocalmeet.com/bbs/PDFjob/mo2016.pdf

 

ทีมข่าวผู้นำท้องถิ่น

โพสต์โดย : ครองแครง