menu ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ณ จังหวัดน่าน
date 13 ก.ย. 60 20:09    date อ่าน: 225 | หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ณ จังหวัดน่าน

ประชุมเหล่ากาชาดภาค9ณจังหวัดน่านจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดภาค9ครั้งที่3/2560รวม6จังหวัดสนองนโยบายสภากาชาดไทยสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมสำรวจสิ่งของขาดเหลือที่ไว้สำหรับบริจาคไว้เป็นกองทุนพร้อมเผยแพร่ผลงานของแต่เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในภาค9


นายพระนายสุวรรณรัฐผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยเป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค9ครั้งที่3/2560ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทวราชอำเภอเมืองจังหวัดน่านมีนางโศภาพรรณวิมลรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมครั้งนี้พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกอาสากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอรวม6จังหวัดประกอบด้วยน่านแพร่พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์เป็นการประชุมชี้แจงนโยบายข้อสี่งการแนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยและสรุปผลการดำเนินงานในรอบสี่เดือนของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดอำเภอภาค9ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า700คนภายในบริเวณงานมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้า และเครื่องประดับมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสภากาชาดไทยและประชาชนที่มาร่วมงานระหว่างวันที่7–8กันยายน2560

การประชุมเป็นการหมุนเวียนให้แต่ละภาคมีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปีหนึ่งไม่น้อยกว่า3ครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพทุก4เดือนจากมติที่ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค9เพื่อแสดงผลการดำเนินการการช่วยเหลือประชาชนตามจังหวัดต่างทั้ง6จังหวัดรวมถึงการเตรียมสำรวจสิ่งของและจำนวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือแนวทางการช่วยเหลือกับประชาชนด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยทางสภากาชาดยังขาดสิ่งของบริจาดผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในกองทุนกาชาดแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือที่ทางสภากาชาดยังขาดสิ่งของบริจาคอีกจำนวนมาก


สำหรับการจัดประชุมกาชาดจังหวัดภาค9จังหวัดพิจิตรจะรับเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งต่อไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัดตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจการของกาชาดให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอันจะส่งผลดีต่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดที่มีภารกิจหลักที่สำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะการสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจเป็นสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดบรรลุเป้าหมายได้

ขอขอบคุณที่มา:www.chiangmainews.co.th


โพสต์โดยสมาชิก : Wizzmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow