menu ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ณ จังหวัดน่าน
date 13 ก.ย. 60 20:09    date อ่าน: 65 | หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ณ จังหวัดน่าน

ประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ณ จังหวัดน่านจังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ครั้งที่ 3/2560 รวม 6 จังหวัด สนองนโยบายสภากาชาดไทย สรุปผลการดำเนินงานและเตรียมสำรวจสิ่งของขาดเหลือที่ไว้สำหรับบริจาคไว้เป็นกองทุน พร้อมเผยแพร่ผลงานของแต่เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในภาค 9


นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองจังหวัดน่าน มี นางโศภาพรรณ วิมลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยเหล่าสมาชิกอาสากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย น่าน แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ เป็นการประชุมชี้แจงนโยบาย ข้อสี่งการ แนวทางปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยและสรุปผลการดำเนินงานในรอบสี่เดือนของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอำเภอ ภาค 9 ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ภายในบริเวณงานมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ มาจำหน่ายให้กับสมาชิกสภากาชาดไทย และประชาชนที่มาร่วมงาน ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560

การประชุมเป็นการหมุนเวียนให้แต่ละภาคมีการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพทุก 4 เดือน จากมติที่ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 เพื่อแสดงผลการดำเนินการการช่วยเหลือประชาชน ตามจังหวัดต่าง ทั้ง 6 จังหวัด รวมถึงการเตรียมสำรวจสิ่งของและจำนวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมรับมือ แนวทางการช่วยเหลือ กับประชาชน ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยทางสภากาชาดยังขาดสิ่งของบริจาด ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในกองทุนกาชาดแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือที่ทางสภากาชาดยังขาดสิ่งของบริจาคอีกจำนวนมาก


สำหรับการจัดประชุมกาชาดจังหวัดภาค 9 จังหวัดพิจิตรจะรับเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดของแต่ละจังหวัด ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์อันดีต่อกันในการติดต่อประสานงานกิจการของกาชาดให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล อันจะส่งผลดีต่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด ที่มีภารกิจหลักที่สำคัญ คือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ การสังคมสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน งานของเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นงานที่ต้องทำด้วยใจเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดบรรลุเป้าหมายได้

ขอขอบคุณที่มา:www.chiangmainews.co.th


โพสต์โดยสมาชิก : Wizzmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow