Social :กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

28 เม.ย. 59 10:48
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

โพสต์โดย : Name:auddy