menu ประกาศจาก.. กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2560
date 12 ต.ค. 60 05:10    date อ่าน: 12,600 | หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก..  กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 178 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานตรังท่าอากาศยานชุมพรท่าอากาศยานนราธิวาสท่าอากาศยานระนองท่าอากาศยานหัวหินท่าอากาศยานนครราชสีมาท่าอากาศยานอุดรธานีท่าอากาศยานอบุลราชธานีท่าอากาศยานสกลนครท่าอากาศยานนครพนมท่าอากาศยานร้อยเอ็ดท่าอากาศยานเลยท่าอากาศยานบุรีรัมย์ท่าอากาศยานพิษณุโลกท่าอากาศยานน่านนครท่าอากาศยานลำปางท่าอากาศยานแม่สอดท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนท่าอากาศยานแพร่ท่าอากาศยานปายและท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง(ด้านประชาสัมพันธ์)

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง20อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือ 
(2)ปวช.ทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า5ปี

2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง30อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส.ทางบัญชี

3.ตำแหน่งนายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง31อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาช่างโยธาสาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาเทคนิควิศวกรรมโยธาสาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างสาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชาสำรวจ


4.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง25อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทางสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

5.ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง6อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือ 
(2)ปวช.ทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี

6.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง30อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือ 
(2)ปวช.ทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

อัตราเงินเดือน13800บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง36อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1)ปวส.ทุกสาขาวิชาหรือ 
(2)ปวช.ทุกสาขาวิชาและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่างซึ่งผู้สมัครประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันที่4-13ตุลาคม2560ในวันและเวลาราชการ


ขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com/โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy